Sygehushistorisk Museum

på Regionshospitalet i Holstebro 

 

    

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Sygehushistorisk Museum

Gennem mange år er der på hospitalet samlet og katalogiseret effekter af medicinhistorisk interesse. Med udgangspunkt i denne samling på Medicin-historisk Afdeling på Regionshospitalet Holstebro er der nu ved at blive etableret et hospitalsmuseum. Museet kommer til at ligge i den tidligere cvu-vita bygning tæt på Lægårdvej.

Denne hjemmeside skal være informationsportal for det nye museum og samtidig fungere som redskab til medicinhistorisk forskning omkring sygehushistorie.

 

Logo for Sygehushistorisk Afdeling og Museum

Logoet blev udfærdiget af grafikeren Terkel Arnbjørn fra Ferring ved Lemvig i 1992 og forestiller de to skytshelgener Sankt Cosmas og Sankt Damianus, som var tvillingebrødre og virkede som læger i Cilicien i Tyrkiet mellem Tarsus og Antiochia blandt kristne. De var kendt som hellige læger, der udførte deres gerning uden vederlag, men led martyrdøden mellem år 285 og 287.

De omtales som lægernes og apotekernes skytshelgener, idet den ene står med et uringlas og den anden bærer en salvekrukke. Tegningen er anvendt som en af de tidligste ExLibris for læger i 1509.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Medicinhistorisk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro 2007